مورد استفاده:

در شهربازی ها و اماکن تفریحی ورزشی

در کافه بازی ها و گیم سنترها

ویژگی ها:

قابلیت پیاده سازی دستگاه در ابعاد مختلف

قابلیت تغییر تعداد دوچرخه و مسیر از 2عدد به 6 عدد

دستگاه کاملا اتوماتیک بوده و تعیین کننده برنده با نمایشگر