گروه سنی:

گروه سنی خاصی برای این دستگاه تعریف شده نیست و همه افراد می توانند از آن استفاده کنند.

مورد استفاده:

در شهربازی ها و حتی در منازل قابلیت پیاده سازی و استفاده جهت سرگرمی را داراست.

در مدارس و اماکن آموزشی جهت آموزش مباحث زمین شناسی قابلیت استفاده دارد.

در بحث آموزش استراتژی های نظامی و جنگی شبیه ساز خوبی برای میدان نبرد می تواند باشد.

ویژگی ها:

قابلیت پیاده سازی دستگاه در ابعاد مختلف وجود دارد.

قابلیت شخصی سازی سیستم براساس مورد استفاده وجود دارد.

قابلیت اضافه کردن مانیتور و ویدئو پروجکتور برای نمایش روی پرده وجود دارد.

برای اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید.